HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Viết bài tích hợp chức năng quản lý thu chi - công đức

.Vn HoToc đăng lúc 03/03/2021 10:17. xem:4087

Bấm vào một ảnh để xem slide

- Khởi tạo bài viết có tích hợp chức năng quản lý thu chi - công đức:

Ghi tài khoản sẽ dùng để quản lý thông tin thu chi


Chuẩn bị thêm mới phiếu thu do đóng góp


Điền thông tin vào phiếu thu do đóng gópSửa thông tin người đóng, bổ sung phiếu thu khác cho người đóng. (Một người đóng có thể đóng nhiều lần, mỗi lần một phiếu thu khác nhau)

Lưu ý: Phía tab "THU CHI" ngoài liệt kê các tài khoản (những người) thu chi còn liệt kê danh sách tất cả các loại phiếu thu/chi khác nhau, bao gồm cả các phiếu thu do đóng góp thông thường ở phía trên.

Tham khảo demo bài viết tích hợp chức năng quản lý thu chi tại đây:
https://hotoc.vn/lanhvan/dong-gop-ton-tao-vuon-hoa-nha-tho-ho

Hoặc tham khảo bài viết thực tế tại đây:
https://honguyenviet.com/dong-gop-xay-dung-nha-tho-ho-nguyen-viet-dai-ton


Bình luận ( 0 )
---------- 1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ 2....
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:4186
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:4718
Chính sách quyền riêng tư 08/10 2021 14:52, xem:2782
Cách xóa thông tin họ tộc online. 07/10 2021 12:36, xem:2658
.