HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Sử dụng phả đồ trong website họ tộc

.Vn HoToc đăng lúc 04/06/2020 08:06. xem:4402
----------
1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ
2. Sửa thành viên (sửa thông tin cơ bản và thông tin liên kết của thành viên)
3. Xóa thành viên
4. Xem phả đồ
----------1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ
1.1 Tạo mới thành viên vợ (chồng), con

1.2 Tạo liên kết với bố - nối phả đồ ngược lên phía trên


1.3 Tạo mới và liên kết đến thành viên mở rộng (bố / mẹ của dâu rể hoặc con riêng của dâu, rể)
      Tương tự như trên, chỉ khác là ban đầu bấm chọn vào khung thành viên của dâu, rể. Sau đó chọn thao tác "Tạo liên kết với bố" trong menu thao tác hiện ra.
      Gợi ý sau khi tạo liên kết với bố, có thể "Tạo liên kết → vợ" từ ông bố mới tạo.2. Sửa thành viên
2.1 Sửa thông tin cơ bản thành viên (tức là các thông tin hồ sơ thông thường, không sửa liên kết)

2.2 Sửa liên kết đến con trai/con gái
      (Sửa thứ tự con thứ mấy, con của bà nào/ ông nào hoặc là vợ/chồng thứ mấy cưới ngày nào.)

2.3 Sửa liên kết đến con dâu / con rể
      (Sửa vợ/chồng thứ mấy, cưới ngày nào.)

3. Xóa thành viên

Đơn giản là bấm vào khung thành viên và chọn menu "Xóa hồ sơ thành viên". Tuy nhiên phải tuân thủ quy tắc sau:
- xóa con trước, xóa bố/mẹ sau (trừ trường hợp * bên dưới)
- xóa con dâu/ con rể trong họ trước, xóa con trai/con gái trong họ sau
- (*): nếu muốn xóa mẹ là con dâu (ví dụ tên là Xoan) nhưng không muốn xóa người con bên dưới  thì làm như sau:
+ chọn người con KHÔNG MUỐN xóa, chọn sửa liên kết đến và hủy thông tin là con của mẹ "Xoan" bằng cách chọn bà mẹ khác trong danh sách hoặc chọn là con của mẹ [chưa xác định]
+ như vậy người con và bà mẹ Xoan không còn liên kết với nhau nữa thì tiến hành xóa bà Xoan như thường: bấm vào bà Xoan, chọn xóa hồ sơ thành viên. Xong.
4. Xem phả đồ
4.1 - Các thao tác với thanh công cụ trang phả đồ: tìm kiếm thành viên, chọn phạm xem, các tùy chọn khác ...
4.2 - Lưu tùy chọn
(Mục chọn trên thanh công cụ\Lưu riêng\Lưu chung)

Lưu ở đây không phải là lưu thông tin hồ sơ thành viên mà là lưu lại trạng thái phả đồ, cách phả đồ hiển thị: xem từ nhánh thành viên nào, từ đời bao nhiêu, phạm vi bao nhiêu đời, cỡ font, cách xem, cách ẩn hiện, màu sắc.

- Lưu riêng: lưu cho cá nhân mình
- Lưu chung: admin họ tộc lưu cho mọi người. Lưu chung sẽ không có tác dụng đối với những ai đã lưu riêng. Cả lưu chung và lưu riêng đều có thể hủy lưu.4.3 Các dạng khung thành viên và một số ký hiệu đi kèm với khung


Bình luận ( 0 )
---------- 1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ 2....
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:4186
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:4718
Chính sách quyền riêng tư 08/10 2021 14:52, xem:2782
Cách xóa thông tin họ tộc online. 07/10 2021 12:36, xem:2658
.