HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Mời tham gia và cấp quyền cho người dùng trong danh sách người dùng của một họ tộc

.Vn HoToc đăng lúc 17/07/2020 04:13. xem:1273
Để thực hiện các thao tác dưới đây bạn phải là người dùng của một họ tộc cụ thể, đã đăng nhập và có quyền mời người dùng và quyền admin (nếu thực hiện thao tác cấp quyền cho người dùng) đối với họ tộc đó.


1. Mời người dùng tham gia danh sách người dùng của một họ tộc2. Sửa quyền của người dùng
Khi một người dùng đã xác nhận gia nhập danh sách người dùng họ tộc hoặc đã tồn tại tài khoản người dùng trong hệ thống thì có thể cấp quyền cho người dùng đó.


Bình luận ( 0 )
Bấm vào một ảnh để xem slide - Khởi tạo bài viết có tích hợp chức...
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:1260
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:1338
.