HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Tạo nhắc giỗ theo nhóm

.Vn HoToc đăng lúc 07/07/2020 14:50. xem:4639
Tạo nhắc giỗ theo nhóm cũng chính là viết một bài viết có tích hợp chức năng "Nhắc giỗ theo nhóm", sau đó sử dụng các công cụ đi kèm để thêm vào những ngày giỗ phù hợp với tên bài viết và những người dùng sẽ nhận được lời nhắc các ngày giỗ đó.
Dù không bắt buộc, bạn nên tạo các bài nhắc giỗ vào chuyên mục "Lễ, giỗ, hội họp"Bạn có thể tham khảo bài nhắc giỗ đã soạn thảo sau đây: https://hotoc.vn/lanhvan/nhac-gio-chi-to-lanh-van-bon

Bình luận ( 0 )
---------- 1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ 2....
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:4088
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:4639
Chính sách quyền riêng tư 08/10 2021 14:52, xem:2705
Cách xóa thông tin họ tộc online. 07/10 2021 12:36, xem:2572
.