HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Nhắc giỗ chi tổ Lành Văn Bốn

Lành Văn Lê đăng lúc 07/07/2020 14:38. xem:320

Danh sách ngày giỗ muốn nhắc

Lành Văn Bốn (đời 3 vị trí 013)
Ngày qua đời: 18/07/1900 lịch âm
Lành Văn Tấn (đời 4 vị trí 0131)
Ngày qua đời: 15/09/? lịch âm
Lành Văn Ló (đời 1 vị trí 0)
Ngày qua đời: 15/10/1900 lịch âm
Phạm Thị Mơ (đời 4 vị trí 0131+1)
Ngày qua đời: 04/05/? lịch âm

Những người dùng sẽ nhận được lời nhắc

Hệ thống sẽ nhắc như sau:
- Ngày giỗ được nhắc 2 lần: lần 1 trước 7 ngày và lần 2 trước 1 ngày.
- Hình thức nhắc là gửi email và nhắn tin tại website này. Email có khả năng nhận được vào buổi sáng.
Bình luận ( 0 )
.