HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh >= video >= xếp
Bấm vào một ảnh để xem slide - Khởi tạo bài viết có tích hợp chức...
Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 13/02 2021 01:12, xem:650 , lễ, giỗ, hội họp , HoToc.Vn
Cập nhật một số lần cho đến ngày 11/09/2020 11/09 2020 13:50, xem:1008 , cập nhật , HoToc.Vn
Cập nhật ngày 02/08/2020 02/08 2020 09:18, xem:1138 , cập nhật , HoToc.Vn
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:1260 , hướng dẫn , HoToc.Vn
Sử dụng phả đồ trong website họ tộc 04/06 2020 08:06, xem:1393 , hướng dẫn , HoToc.Vn
Đóng góp, tài trợ 29/05 2020 10:10, xem:1451 , giới thiệu , HoToc.Vn
Điều khoản sử dụng 05/05 2020 14:28, xem:1331 , giới thiệu , HoToc.Vn
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:1338 , hướng dẫn , HoToc.Vn
Bài mới nhất đăng bởi các họ tộc
Mỗi họ tộc có khu vực tin bài riêng, ở đây chỉ tổng hợp một số bài viết công khai, mới nhất từ các họ tộc chính thức và có từ 8 thành viên
HỌ NGUYỄN VIẾT HỘI ĐỒNG HỌ TỘC CỘNG HÒA XÃ...
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI HAI 29/05 2021 10:39, xem:118 , giới thiệu , Họ Cao Đăng - Mân Trung
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI NHẤT 29/05 2021 09:25, xem:146 , giới thiệu , Họ Cao Đăng - Mân Trung
Lờ Ngỏ 27/05 2021 10:33, xem:98 , giới thiệu , HUỲNH TỘC
Phả ký-dòng họ Cao Đăng -Mân Trung 19/05 2021 02:53, xem:105 , giới thiệu , Họ Cao Đăng - Mân Trung
Thanh minh 23/3/2021 30/04 2021 03:39, xem:277 , lễ, giỗ, hội họp , HUỲNH TỘC PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH

Tin bài

Website họ tộc - dòng họ 05/05 2020 07:43, xem:1289 , giới thiệu , HoToc.Vn
Hotoc.Vn cung cấp dịch vụ website họ tộc. Bao gồm website dùng chung ...
Website họ tộc miễn phí và có phí 05/05 2020 07:55, xem:1936 , giới thiệu , HoToc.Vn
Đóng góp, tài trợ 29/05 2020 10:10, xem:1451 , giới thiệu , HoToc.Vn
Điều khoản sử dụng 05/05 2020 14:28, xem:1331 , giới thiệu , HoToc.Vn
Cập nhật một số lần cho đến ngày 11/09/2020 11/09 2020 13:50, xem:1008 , cập nhật , HoToc.Vn
Kính thưa người dùng, HoToc.Vn đã có những cập nhật sau đây: - Sửa một...
Cập nhật ngày 02/08/2020 02/08 2020 09:18, xem:1138 , cập nhật , HoToc.Vn
Nâng cấp GiaPhaTot.Vn thành HoToc.Vn 05/05 2020 10:27, xem:978 , cập nhật , HoToc.Vn

...

Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi thường nhận được thông báo lên điện thoại khi bạn để lại tin nhắn và online sớm
090.212.4679
hotoc.vn@gmail.com
Họ tộc mới, từ 8 hồ sơ
Phả đồ19/07/2021hylạp, Việt Nam
Trương Thế14/06/2021Khu phố Nguyễn Giáo, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
TRƯƠNG THẾ28/05/2021Xóm Giáo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Họ Nguyễn - Đặng Giang24/04/2021Thôn Đặng Giang, Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam
.