HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Cách xóa thông tin họ tộc online.

.Vn HoToc đăng lúc 07/10/2021 12:36. xem:2573
Dĩ nhiên chúng tôi không mong muốn bạn xóa dữ liệu, tuy nhiên trong trường hợp bạn muốn xóa toàn bộ thông tin họ tộc mà bạn đã đăng tải, chẳng hạn một họ tộc mà bạn tạo ra với mục đích thử nghiệm, không phải thông tin chính thức. Nếu vậy, vui lòng làm các bước sau đây:

1. Xóa toàn bộ bài viết đã đăng tải
- Chi tiết tham khảo tại https://hotoc.vn/trang-chu/viet-bai-trong-website-ho-toc

2. Xóa các thành viên khỏi phả đồ cho đến khi còn lại thành viên cuối cùng (bạn không cần xóa thành viên cuối)
- Chi tiết xem tại: https://hotoc.vn/trang-chu/su-dung-pha-do-trong-website-ho-toc

3. Xóa thông itn họ tộc còn lại
- Quay lại trang thông tin của họ tộc, ở khu vực thông tin cơ bản của họ tộc có một nút 'x' rất nhỏ và khá mờ:khi bạn bấm vào nút 'x' đó một nút 'Xóa web họ tộc' sẽ hiện ra, 


nếu bạn bấm vào nút 'Xóa web họ tộc' này và xác nhận lại một lần nữa là bạn muốn xóa thì thông tin họ tộc của bạn sẽ được xóa toàn bộ phần còn lại mà các bước trên chưa xóa.

--------------------
Bạn có thể xem các hướng dẫn khác tại đây:
https://hotoc.vn/trang-chu/huong-dan


Bình luận ( 0 )
---------- 1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ 2....
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:4088
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:4639
Chính sách quyền riêng tư 08/10 2021 14:52, xem:2705
Cách xóa thông tin họ tộc online. 07/10 2021 12:36, xem:2573
.