HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Chính sách quyền riêng tư

.Vn HoToc đăng lúc 08/10/2021 14:52. xem:2852
* Dù thông tin của bạn có thể truy xuất online nhưng bạn vẫn có thể thiết lập được quyền riêng tư cho hầu hết các thông tin mà bạn đăng tải. Hầu hết các thông tin bạn có thiết đặt phạm vi chia sẻ: Nội bộ hoặc Công khai.

-Thông tin có phạm vi chia sẻ Nội bộ: có nghĩa là chỉ bạn hoặc những người dùng có mặt trong danh sách người dùng trong họ tộc online của bạn có quyền xem thông tin đó.

-Thông tin có phạm vi chia sẻ Công khai: có nghĩa là tất cả những người có thể truy cập website này có thể xem được thông tin đó, dù họ có đăng nhập hay không, dù họ có thể không có trong danh sách người dùng trong họ tộc online của bạn. Lưu ý ở một số chỗ có tùy chọn 'Công khai' nếu bạn không chọn là Công khai có nghĩa là sẽ là Nội bộ.* Những thông tin sau đây có thể thiết lập được phạm vi chia sẻ:
- Hồ sơ thành viên : là thông tin chi tiết về những người trong họ tộc của bạn. Đừng nhầm với hồ sơ người dùng. Thành viên ở đây là người trong họ của bạn dù họ có dùng website này hay không. Còn người dùng là những người có sử dụng website này.
- Danh sách hồ sơ thành viên : là thông tin danh sách các thành viên trong họ tộc của bạn
- Phả đồ
- Bản đồ nơi yên nghỉ
- Bài viết
- Danh sách người dùng: danh sách những người đã đăng ký tài khoản tại hotoc.vn, có thể đăng nhập vào hotoc.vn và có mặt trong danh sách người dùng thuộc họ tộc của bạn.


Đối với Hồ sơ thành viên, Phả đồ, Bản đồ nơi yên nghỉ, Danh sách người dùng: bạn có thể chọn công khai hay không tại phần thiết lập thông tin cài đặt cho họ tộc của bạn, khi bạn tạo mới họ tộc hoặc sửa thông tin cài đặt đó.Đối với bài viết thì phạm vi chia sẻ được chọn theo từng bài viết khi bạn sửa hoặc viết bài mới.*Thiết lập quyền viết / soạn thảo dữ liệu:
Nếu bạn là admin của họ tộc của bạn, bạn có thể thiết lập quyền cụ thể cho một người dùng khác:
- Quyền ghi thông tin hồ sơ thành viên và tạo phả đồ cho chỉ một nhánh hoặc toàn bộ
- Quyền viết bài viết công khai, nội bộ, hoặc tất cả
- Quyền mời người dùng khác.
- Quyền Admin: bao gồm các quyền trên và quyền thiết lập phạm vi chia sẻ cho phả dồ, hồ sơ thành viên, quyền cấp quyền cho người dùng khác trong cùng họ tộc.


*An toàn dữ liệu:
- HoToc.Vn sẽ thực hiện backup dữ liệu định kỳ theo tháng, và cố gắng duy trì sự ổn đinh tốt nhất có thể. 

- Bạn có thể tải về các bản phả đồ và phả hệ (chi tiết hồ sơ và danh sách thành viên trong họ tộc của bạn) ở dạng PDF nếu bạn đăng ký gói dịch vụ phù hợp).
Chi tiết xem tại đây: https://hotoc.vn/trang-chu/website-ho-toc-mien-phi-va-co-phi

- HoToc.Vn cũng tích hợp dịch vụ bảo mật đường truyền SSL để tăng tính bảo mật cho thông tin mà bạn truyền tải, truy xuất tới website này.

- Bạn có trách nhiệm phải bảo mật thông tin đăng nhập của mình. và tuân thủ khác điều khoản khác, chi tiết xem tại đây: https://hotoc.vn/trang-chu/dieu-khoan-su-dung

- Bạn cũng có thể xóa các nội dung mà mình đã đăng tải, chi tiết xem tại đây: https://hotoc.vn/trang-chu/cach-xoa-thong-tin-ho-toc-online
Bình luận ( 0 )
---------- 1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ 2....
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:4248
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:4784
Chính sách quyền riêng tư 08/10 2021 14:52, xem:2852
Cách xóa thông tin họ tộc online. 07/10 2021 12:36, xem:2724
.