HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Viết bài trong website họ tộc

.Vn HoToc đăng lúc 05/05/2020 10:30. .Vn HoToc đã sửa (Nội dung) lúc 02/07/2020 03:21. xem:172
LƯU Ý: phải đăng nhập và có sẵn quyền viết bài trước khi thực hiện các thao tác dưới đây:

-------------------------------------------
1 Thêm mới bài viết thông thường
2 Sửa bài viết thông thường
2.1 Mở cửa sổ soạn thảo bài viết để sửa bài viết đã có
2.2 Cách up ảnh lên nội dung bài viết
2.2 Cách ghi chú thích cho ảnh trong bài viết
2.3 Một số thao tác liên quan đến bảng (table) trong bài viết
-------------------------------------------


1 Thêm mới bài viết thông thường (bài viết không chọn Tích hợp)


2 Sửa bài viết thông thường
2.1 Mở cửa sổ soạn thảo bài viết để sửa bài viết đã có
Mở xem bài viết, bấm vào nút "sửa" bên dưới tên bài viết để mở cửa sổ soạn thảo bài viết. Sửa xong bấm lưu2.2 Cách up ảnh lên nội dung bài viết

- Bấm vào vị trí KHÔNG CÓ ẢNH ở phần nội dung bài viết trong cửa sổ soạn thảo bài viết
- Bấm vào nút up ảnh (xem trong hình trên)

2.2 Cách ghi chú thích cho ảnh trong bài viết
- Bấm vào một ảnh đã có ở phần nội dung trong cửa sổ soạn thảo bài viết
- Bấm vào nút ghi chú thích cho ảnh - cũng chính là nút up ảnh nhưng lần này sẽ mở cửa sổ nhập chú thích cho ảnh
- Nhập, sửa, xóa chú thích như mong muốn
- Bấm OK
Lưu ý: hiện tại nếu kéo thả ảnh ra chỗ khác thì chú thích chưa đi theo nhưng nếu: bấm vào ảnh, bấm vào nút ghi chú thích cho ảnh, bấm ok thì chú thích sẽ chạy lại đứng phía dưới ảnh.

2.3 Một số thao tác liên quan đến bảng (table) trong bài viết
- Tạo bảng mới: bấm vào vị trí không có bảng, di chuột lên nút hình bảng biểu, chọn số dòng và cột, bấm nút "Tạo"
- Sửa bảng cũ: bấm vào ô trong bảng, di chuột lên nút hình bảng biểu, chọn: chèn cột, chèn dòng, xóa cột xóa dòng,...
- Nếu bảng biểu cần chiều rộng lớn có thể chọn kích thước xem là 3 (KTX:3) ở phía đáy cửa sổ soạn thảo trước khi lưu sửa. KTX 3 sẽ làm bài viết hiện chiều rộng lớn hơn bình thường, và cột bên phải trang web sẽ bị đẩy xuống phía dưới bài viết.

Gợi ý: có thể tạo bảng 1 dòng 2 cột để nhập 2 câu đối. Hoặc bảng 1 dòng 6 cột để nhập câu đối gồm 2 cột chính với ngôn ngữ gốc, 2 cột nhập bản dịch Hán Việt, và 2 cột khác để dịch nghĩa câu đối
Tham khảo tại đây:
https://hotoc.vn/lanhvan/nha-tho-ho

Bình luận ( 0 )
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:34
Tạo nhắc giỗ theo nhóm cũng chính là viết một bài viết có tích hợp chức...
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:172
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:34
Đóng góp, tài trợ 29/05 2020 10:10, xem:107
Điều khoản sử dụng 05/05 2020 14:28, xem:132
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:171
.