HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Chính sách dữ liệu với người dùng facebook

.Vn HoToc đăng lúc 24/10/2021 05:35. .Vn HoToc đã sửa (Nội dung) lúc 24/10/2021 06:00. xem:2817
* Khi người dùng đăng nhập qua facebook:

- Nếu email đăng ký với facebook trùng với email đã đăng ký với hotoc.vn, thì bạn được xem là đăng nhập thành công.

- Nếu facebook id đã lưu lại trong hệ thống trùng với facebook id khi bạn đăng nhập facebook thì bạn được xem là đăng nhập thành công.

- Chúng tôi sẽ lưu lại facebook id của bạn dùng để cho lần đăng nhập tiếp theo.

- Nếu facebook id và email facebook của bạn đều không có trong hệ thống, chúng tôi sẽ gợi ý bạn việc đăng ký tài khoản với tên, email, và facebook id từ tài khoản facebook của bạn


* Làm thế nào bạn có thể thay đổi, hủy bỏ các thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ tài khoản facebook của bạn ?
Bạn có thể vào menu [Tên của bạn] / 'Tài khoản người dùng'. Tại đây bạn có thể:

- Sửa đổi tên
- Hủy bỏ thông tin facebook Id, tuy nhiên nếu lần tới bạn tiếp tục đăng nhập bằng facebook thông tin này sẽ được lưu lại.
- Đổi sang dùng email khác.
- Hoặc xóa hoàn toàn tài khoản của bạn* Các chính sách dữ liệu khác:
https://hotoc.vn/trang-chu/chinh-sach-quyen-rieng-tu

-------------------------------
HoToc.VNBình luận ( 0 )
---------- 1. Tạo mới thành viên và liên kết thành viên lên phả đồ 2....
Viết bài trong website họ tộc 05/05 2020 10:30, xem:3975
Tạo nhắc giỗ theo nhóm 07/07 2020 14:50, xem:4519
Chính sách quyền riêng tư 08/10 2021 14:52, xem:2595
Cách xóa thông tin họ tộc online. 07/10 2021 12:36, xem:2454
.