HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
Lành Văn Lê đăng lúc 30/05/2020 02:11. Lành Văn Lê đã sửa (Nội dung) lúc 03/03/2021 08:20. xem:908

Bảng vàng công đức

Đóng góp tôn tạo vườn hoa nhà thờ họ

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh Công đức bằng tiền Ghi chú
- 2 1,000,000 1,500,000
2 1,000,000 500,000
1 2 1,000,000 500,000
0 1,000,000
2 0 1,000,000
- 1 500,000 0
1 500,000 0
3 1 500,000 0
- 0 1,000,000
0 1,000,000
4 0 1,000,000
3 1,500,000 2,500,000
4,000,000 / 4,000,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Lành Văn xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Lành Văn những tình cảm và sự đóng góp quý báu!Kính thưa ...

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, hiện nay vườn hoa nhà tại thờ họ ta đã xuống cấp ....
Dự kiến sẽ phải nâng cấp, cải tạo những nội dung sau ...
Vì vậy Hội đồng ... rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp ...
Mọi sự đóng góp, tài trợ xin gửi về theo hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản:
- Địa chỉ nhận đóng góp trực tiếp: 
....
- Thông tin nhận chuyển khoản:
....


Bình luận ( 0 )
Kính thưa ... Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, hiện nay vườn hoa...
.