HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Nhắc giỗ Trần Phát

Trần Đức An đăng lúc 20/05/2023 00:17. xem:20

Danh sách ngày giỗ muốn nhắc

Những người dùng sẽ nhận được lời nhắc

Hệ thống sẽ nhắc như sau:
- Ngày giỗ được nhắc 2 lần: lần 1 trước 7 ngày và lần 2 trước 1 ngày.
- Hình thức nhắc là gửi email và nhắn tin tại website này. Email có khả năng nhận được vào buổi sáng.
Thành viên liên quan: xem → Trần Phát
Bình luận ( 0 )
.