HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 2
Tên ... Tỉnh
Họ Vi (shỉnh Vi Ngũ Viện cốn dắm) Người Nùng Lạng Sơn - Bắc Giang - Việt nam
Đ/c: Cao Lộc, Lạng Sơn. Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hovinguvien
221 thành viên / 12 đời20/04/2020
Bắc Giang
Họ Vi Quỳ Châu Nghệ An
Đ/c: Huyện Quỳ Châu, Nghệ An, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hoviquychaunghean
31 thành viên / 8 đời01/11/2016
Nghệ An
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.