HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 23
Tên ... Tỉnh
Họ Vũ - Phú Xuyên - Hà Nội
Đ/c: Thôn THƯỜNG XUYÊN, xã ĐẠI XUYÊN huyện PHÚ XUYÊN, Tp. HÀ NỘI (tỉnh HÀ ĐÔNG cũ), Hà Nội, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hovuphuxuyenhanoi
21 thành viên / 5 đời29/08/2016
Hà Nội
Vũ Đình
Đ/c: Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/vudinh
150 thành viên / 7 đời08/04/2018
Hà Nội
Dòng Họ Võ - Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Đ/c: Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/donghovoducchauducthohatinh
355 thành viên / 9 đời28/04/2018
Hà Tĩnh
Vũ (Gốc Mạc)
Đ/c: Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/vugocmac
144 thành viên / 7 đời16/05/2018
Ninh Bình
Vũ Hoàng
Đ/c: Đồng Cống, Tiên Thanh, Tiên Lãng, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/vuhoang
139 thành viên / 9 đời15/04/2018
Tiên Lãng
Võ Phi Hùng
Đ/c: 267 Nguyễn Văn Thiệt, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/vophihung
14 thành viên / 2 đời28/07/2019
267 Nguyễn Văn Thiệt
Không thấy họ tộc của bạn ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.