HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 56
Tên ... Tỉnh
Trần Trọng
Đ/c: Xóm 3, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/trantrong
79 thành viên / 6 đời20/02/2018
Hà Nam
Trần Văn
Đ/c: Quỳ Lăng, Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tranvan
147 thành viên / 21 đời01/05/2018
Nghệ An
Trần Triều TKXII,XIII
Đ/c: Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/trantrieutkxiixiii
120 thành viên / 12 đời03/02/2018
Quảng Ninh
Trần Văn - Vĩnh Kiều
Đ/c: Vĩnh Kiều, Bắc Ninh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tranvanvinhkieu
126 thành viên / 6 đời26/02/2017
Bắc Ninh
Trần - Ấp 5 xã Giao Long, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Đ/c: Ấp 5, xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tranap5xagiaolonghuyenchauthanhtinhbentre
18 thành viên / 5 đời18/06/2019
Bến Tre
Trần Gia
Đ/c: Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tranthanhduy
197 thành viên / 7 đời12/08/2020
Bình Định
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.