HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 130
Tên ... Tỉnh
Nguyễn Ngọc
Đ/c: Chi dưới họ Nguyễn Ngọc, Giới Tế, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nguyenngoc
501 thành viên / 9 đời22/06/2017
Bắc Ninh
Nguyễn Công
Đ/c: Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nguyencong
53 thành viên / 10 đời06/01/2018
Hà Nội
THẾ TỘC
Đ/c: Thôn Trần Đăng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/thetoc
34 thành viên / 8 đời15/05/2017
Huyện Ứng Hoà
Nguyễn Bá (Chi 2)
Đ/c: Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nguyenbachi2
40 thành viên / 4 đời01/05/2018
Nghệ An
NGUYỄN BỈNH
Đ/c: An Châu, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nguyenbinh
22 thành viên / 3 đời29/03/2018
Thái Bình
Nguyễn Thái Bảo
Đ/c: Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nguyenthaibao
74 thành viên / 13 đời21/06/2018
Thanh Hóa
Không thấy họ tộc của bạn ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.