HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 32
Tên ... Tỉnh
LÊ ĐÌNH
Đ/c: MINH CÔI, HẠ HÒA, PHÚ THỌ, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/ledinh
100 thành viên / 7 đời15/03/2018
PHÚ THỌ
Lê - Bình Định (Nghĩa Bình cũ)
Đ/c: Phước Sơn, Tuy phước, Bình Định, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/lebinhdinhnghiabinhcu
89 thành viên / 5 đời15/04/2020
Bình Định
Họ Lê - Tiên Cường, Tiên Lãng
Đ/c: Hải Phòng
Đ/c web: hotoc.vn/holetiencuongtienlang
225 thành viên / 9 đời06/12/2017
Hải Phòng
Họ Lê - Tiên Cầu - Hưng Yên
Đ/c: Tiên Cầu, Hưng Yên, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/holehungyen
150 thành viên / 13 đời19/07/2020
Hưng Yên
HỌ LÊ PHÚC AN (NGÀNH 4 CỤ LÊ PHÚC LẠC)
Đ/c: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/holephucannganh4
110 thành viên / 9 đời25/09/2023
Huyện Mỹ Đức
Họ Lê- Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Đ/c: Khánh Hòa
Đ/c web: hotoc.vn/holetunghiaquangngai
49 thành viên / 4 đời27/07/2017
Khánh Hòa
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.