HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 5
Tên ... Tỉnh
Họ Hồ Làng Phan - Xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Đ/c: Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Đ/c web: hotoc.vn/hoholangphanxahungtanhuyenhungnguyentinhnghean
58 thành viên / 4 đời28/05/2017
Nghệ An
Tiểu chi 7, Nhánh 4, Trung chi 5, họ Hồ Đại Tộc
Đ/c: thôn 6, xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tieuchi7nhanh4trungchi5hohodaitoc
200 thành viên / 8 đời13/03/2018
Nghệ An
Hồ - TP Vinh
Đ/c: Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hotpvinh
16 thành viên / 4 đời26/02/2019
Nghệ An
Hồ Thế
Đ/c: Xóm Tân Nghĩa,Nghi Xuân, Nghi Lộc, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hothe
41 thành viên / 6 đời03/02/2023
Nghi Lộc
Hồ Viết
Đ/c: Thôn Lê Xá Tây, Phú Lương, Phú Vang, TT Huế, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hoviet
327 thành viên / 9 đời13/07/2020
Tt Huế
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.