HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 7
Tên ... Tỉnh
Tinh
Đ/c: ấp Hưng Trung Xã Đào Hữu Cảnh huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tinh
1797 thành viên / 9 đời02/04/2018
An Giang
Đoàn Văn - Phú Trên
Đ/c: Phú Trên, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/doanvanphutren
10 thành viên / 3 đời27/02/2020
Bắc Ninh
Đoàn Viết
Đ/c: Hoàng Châu, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/doanviet
129 thành viên / 10 đời13/06/2019
Hải Phòng
Đoàn
Đ/c: Từ Đường tại thôn Đoài xã Nam cường huyện Nam trực tỉnh Nam Định , thôn Đoài, Nam cường Nam trực, Nam Định, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/doan
1395 thành viên / 13 đời08/04/2017
Nam Định
Đoàn Trung
Đ/c: Thôn Dương Liễu, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/doantrung
71 thành viên / 6 đời19/09/2019
Thái Bình
Họ Đoàn Văn, Đông Tiến, Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình
Đ/c: Đông Tiến, Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hodoandongtienvuvinhvuthuthaibinh
142 thành viên / 5 đời22/07/2020
Thái Bình
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.