HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 10
Tên ... Tỉnh
Đặng
Đ/c: xóm 6, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/dang
53 thành viên / 7 đời23/02/2018
Hà Nam
Một Gia tộc- Ngành 2- Chi 2- Họ Đặng - Xuân An - Thanh Khê-Thanh Hà
Đ/c: Xóm Trại, Xuân An, Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/motgiatocnganh2chi2hodangxuananthanhkhethanhha
63 thành viên / 6 đời28/02/2017
Hải Dương
HỌ ĐẶNG THÔN XUÂN AN, HUYỆN THANH HÀ, HẢI DƯƠNG
Đ/c: Thôn Xuân An, xã Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hodangthonxuananhuyenthanhhahaiduong
9 thành viên / 2 đời26/07/2018
Hải Dương
Họ Đặng - Sơn Đông, Lập Thạch
Đ/c: Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hodangsondonglapthach
38 thành viên / 4 đời10/03/2018
Vĩnh Phúc
Họ Đặng MAH B ĐT, Mỹ An Hưng B- huyện Lấp Vò, tỉnh Đòng Tháp
Đ/c: Họ Đặng MAH B ĐT- tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Đ/c web: hotoc.vn/hodangmahbdtmyanhungbhuyenlapvotinhdongthap
81 thành viên / 6 đời03/05/2017
Đồng Tháp
ĐẶNG TRẦN
Đ/c: Trúc Văn (thôn Nu), Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/dangtran
38 thành viên / 15 đời10/08/2019
Hải Dương
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.