HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 8
Tên ... Tỉnh
Năm
Đ/c: ấp Hưng Trung Xã Đào Hữu Cảnh Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nam
354 thành viên / 9 đời16/12/2018
Ấp Hưng Trung Xã Đào Hữu Cảnh Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang
Chi họ Đào Quang - Gốc Liên Châu Thanh Oai Hà tây
Đ/c: Liên Châu Thanh Oai Hà Tây (Hà Nội), Hà Nội, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/chihodaoquanggoclienchauthanhoaihatay
135 thành viên / 6 đời22/01/2017
Hà Nội
Đào
Đ/c: Số nhà 01, ngõ Bến Chiểu Dương, Xóm 7, Thanh Chiểu, Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/phungdao
31 thành viên / 6 đời17/12/2023
Hà Nội
Họ Đào-Thôn Kim tùng,xã Đức tùng, Huyện Đức thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Đ/c: Hệ VI,Chi II, Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hodaothonkimtungxaductunghuyenducthotinhhatinh
696 thành viên / 11 đời02/03/2017
Hà Tĩnh
Họ Đào - xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Đ/c: Thôn An Điềm II, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Đ/c web: hotoc.vn/hodaoxabinhchuonghuyenbinhsontinhquangngai
10 thành viên / 4 đời13/10/2017
Quảng Ngãi
ĐÀO TỘC BÁ PHÁI - Làng An Thái
Đ/c: làng An Thái, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/daotocbaphailanganthai
468 thành viên / 14 đời23/02/2019
Quảng Trị
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.