HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 472
Tên ... Tỉnh
Hà Quang
Đ/c: Sáp Mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/haquang
8 thành viên / 3 đời23/06/2018
Hà Nội
Họ Bùi Đình
Đ/c: Thụy Ninh - Thụy Anh - Thái Thụy -TB, Thái Bình, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hobuidinh
8 thành viên / 3 đời22/04/2016
Thái Bình
Họ Nguyễn Thạc - Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Đ/c: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Đ/c web: hotoc.vn/honguyenthacxadinhbanghuyentusontinhbacninh
8 thành viên / 6 đời25/10/2017
Bắc Ninh
Họ Trịnh - Xóm 2, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định
Đ/c: Xóm 2, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hotrinhxom2xuanthanhxuantruongnamdinh
8 thành viên / 3 đời01/12/2017
Nam Định
Họ Bùi - Do Nha - Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam, Việt Nam
Đ/c: Do Nha - Châu Sơn - Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hobuidonhachausonphulyhanamvietnam
8 thành viên / 3 đời13/06/2017
Hà Nam
HỌ ĐÀO RANH
Đ/c: Thôn Phúc Nam Xã Lưu Kiếm H. Thủy Nguyên TP. Hp, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hodaoranh
8 thành viên / 3 đời30/10/2020
Thôn Phúc Nam Xã Lưu Kiếm H. Thủy Nguyên Tp. Hp
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.