HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 472
Tên ... Tỉnh
Đoàn
Đ/c: Từ Đường tại thôn Đoài xã Nam cường huyện Nam trực tỉnh Nam Định , thôn Đoài, Nam cường Nam trực, Nam Định, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/doan
1395 thành viên / 13 đời08/04/2017
Nam Định
Nguyễn Đình - Lộc Hà
Đ/c: Lộc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/nguyendinhlocha
1362 thành viên / 17 đời27/05/2019
Hà Tĩnh
Họ Nguyễn Hữu
Đ/c: Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
Đ/c web: nguyenhuu.hotoc.vn
1142 thành viên / 10 đời21/02/2018
Nghệ An
TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN PHÚC XÃ ĐÔNG VIÊN - BẮC KẠN
Đ/c: Thôn Khau Chủ, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/tuduonghonguyenphucxadongvienbackan
1123 thành viên / 18 đời30/03/2020
Bắc Kạn
Họ Bùi Quang
Đ/c: Làng Mỹ Xuyên, xã Phong Hoà, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Đ/c web: buiquang.hotoc.vn
1053 thành viên / 15 đời04/02/2020
Thừa Thiên Huế

Đ/c: Lam Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/haule
1000 thành viên / 24 đời27/11/2023
Thanh Hóa
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.