HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Lòng Mẹ

Nguyễn Trọng Đức Minh Đức Minh đăng lúc 23/11/2023 04:38. Nguyễn Trọng Đức Minh Đức Minh đã sửa (Nội dung) lúc 23/11/2023 04:42. xem:140

MẪU TÂM (1)
Mẫu tử tự thâm tình
Hà sự khả biệt li?
Nhất sinh thường thụ khổ
Thùy tri quá xuân thì?

Dịch nghĩa

LÒNG MẸ
Tình mẫu tử vốn luôn sâu nặng
Điều gì có thể khiến chia li?
Suốt cuộc đời, mẹ luôn chịu khổ
Có ai hiểu thanh xuân của mẹ đã trôi đi?

Đức  Minh


Bình luận ( 0 )
Lòng Mẹ 23/11 2023 04:38, xem:140
MẪU TÂM (1) Mẫu tử tự thâm tình Hà sự khả biệt li? Nhất sinh thường thụ...
Người Mẹ 23/11 2023 04:26, xem:134
Bài ca lưu biệt xứ 23/11 2023 04:09, xem:108
Lòng Mẹ 23/11 2023 04:38, xem:139
Người Mẹ 23/11 2023 04:26, xem:134
Bài ca lưu biệt xứ 23/11 2023 04:09, xem:108
.