HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Nhà thờ họ

Lành Văn Lê đăng lúc 06/06/2020 09:43. Lành Văn Lê đã sửa (Nội dung) lúc 28/06/2020 02:46. xem:485


Nội dung câu đối lớn trong nhà thờ họ

Nguyên bản câu 1Nguyên bản câu 2Hán việt câu 1 Hán việt câu 2Nghĩa câu 1Nghĩa câu 2

盛 


 
Đức
 đại
 giáo
 gia
 tổ
 tiên
 thịnh
Công
 cao
 khai
 địa
 hậu
 thế
 trường
Đức
 cả
 rèn
 con
 rạng
 tổ
 tông
Công
 cao
 mở
 đất
 lưu
 hậu
 thế


Nội dung này chỉ có tính chất minh họa
Bình luận ( 0 )
Tộc ước 06/06 2020 09:12, xem:486
Điều 1: Điều 2: Điều 3: Bài viết này chỉ có tính chất minh hoạ...
Hội đồng gia tộc 06/06 2020 09:13, xem:360
Nhà thờ họ 06/06 2020 09:43, xem:485
Văn khấn cúng 30 tết 06/06 2020 09:15, xem:357
Tiểu sử cụ Nổi 21/01 2017 02:19, xem:773
Tiểu sử cụ Sáng 15/01 2017 04:52, xem:827
.