HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh >= video >= xếp
Thanh minh 23/3/2021 30/04 2021 03:39, xem:417
không biết từ khi nào, đến ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm Họ Huỳnh lấy...

HUỲNH TỘC PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH

▪ Đ/c: Ân Hảo Đông, Hoài Ân, Bình Định, Việt Nam; lên web ngày 13/12/2019
▪ Bắt đầu từ đời thứ: 3
Email: huynhhuutan@gmail.com ĐT: 0982046146
▪ HỌ Huỳnh chỉ biết được từ đời Huỳnh Văn Thiệt, còn về trước thì không biết nên rất mong các thành viện thông cảm. về sau nếu có điều kiện tìm hiểu về cội nguồn tổ tiên thì bổ sung. nên tạm đặc đời thứ 3 là đầu trong gia phả này.
▪ Nội dung công khai: bấm xem
▪ Thông tin gói ▼▲

Hoạt động

Thanh minh 23/3/2021 30/04 2021 03:39, xem:417
không biết từ khi nào, đến ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm Họ Huỳnh lấy...
.