HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh >= video >= xếp
Câu chuyện về Ông Bà chúng Tôi. 02/07 2017 14:41, xem:937
Trần Luỹ với Thy Trang Nguyen . 13 Tháng 6 lúc 21:10 Câu...
gia phả hoàn chỉnh cần có những gì 08/03 2017 13:47, xem:116 , [bản nháp]
cách lại 08/03 2017 13:41, xem:105 , [bản nháp]
nháp 08/03 2017 13:36, xem:114 , [bản nháp]
lễ cúng 05/03 2017 10:09, xem:860
. Mấy đời tống giỗ? 05/03 2017 09:01, xem:1071
Trần Đức Vi 04/03 2017 12:54, xem:1768
THANH MINH 2017 / Đinh Dậu 26/02 2017 13:10, xem:1930

HỌ TRẦN ĐỨC_ HOÀI SƠN HOÀI NHƠN BÌNH ĐỊNH

▪ Đ/c: Hoài Sơn Hoai Nhon Binh Dinh, Bình Định, Việt Nam; lên web ngày 31/01/2017
▪ Nội dung công khai: bấm xem

Gia phả

Câu chuyện về Ông Bà chúng Tôi. 02/07 2017 14:41, xem:937
Trần Luỹ với Thy Trang Nguyen . 13 Tháng 6 lúc 21:10 Câu...
. Mấy đời tống giỗ? 05/03 2017 09:01, xem:1071
Theo gia lễ: "Ngũ đại mai thần chủ", hễ đến năm đời thì lại đem chôn thần...
Trần Đức Vi 04/03 2017 12:54, xem:1768
Công trạng của các Vị Tiền Nhân 18/02 2017 11:03, xem:1035
Tiểu Sử 01/02 2017 08:33, xem:1136

Hoạt động

lễ cúng 05/03 2017 10:09, xem:860
Lễ cúng giỗ vào đúng ngày mất hay trước ngày mất một ngày? Có người cho...
THANH MINH 2017 / Đinh Dậu 26/02 2017 13:10, xem:1930
.