HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh >= video >= xếp

HỌ NGUYỄN - LONG BÀN NAM, HÀNH MINH, NGHĨA HÀNH, QUẢNG NGÃI

▪ Đ/c: Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, Việt Nam; lên web ngày 06/09/2017
▪ Gia phả được lập vào tháng 9/2017, dựa theo bản chép tay của ông Nguyễn Văn Thịnh, làm năm 2000, có bổ sung và đính chính thông tin.
▪ Nội dung công khai: bấm xem
▪ Thông tin gói ▼▲

Hoạt động

Họ tộc này chưa có bài viết nào công khai
.