HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Thơ về Họ Khúc

Khúc Văn Trường đăng lúc 23/02/2018 03:52. xem:796

Bài 1:

Tam tiên cơ Tự chủ

Vạn cổ Khúc linh từ

Cúc Bồ lưu hiển tích

Hồng hạt thử thiên thư.

Dịch:

Ba Chúa khơi Tự chủ

Muôn thuở đền Khúc thiêng

Cúc Bồ lưu hiển tích

Hồng hạt sách trời biên.

Bài 2: Khúc tộc cảm hứng thi

Đức Tổ Hồng châu tam chủ hậu;

Hưng văn Lê hậu thất tiên lai;

Đức thụ căn long thông điều diệp;

Nho lâm khoa bảng kế liên khai;

Tiên tổ đồng tâm ưu tích thiện;

Tử tôn kiên chí hướng anh tài;

Lịch phả kím dư nhị thất kỷ; (1)

Đức đường hội ánh vạn xuân mai. (2)

    Xuân 1990

Khúc Hồng Châu

Dịch:

Tổ đức Hồng châu, ba Chúa trước;

Khơi văn Lê hậu, bảy Ngài sau;

Cây đức rễ sâu, cành lá rậm; (toả);

Rừng nho khoa bảng tiếp tên nhau.

Tiên tổ đồng lòng lo tích đức;

Cháu con bền chí hướng anh tài;

Lịch phả nay hơn hai bảy kỷ; (1)

Đức nhà Hội vạn ánh xuân mai. (2)

    Xuân 1990

Khúc Hồng Châu

(Chú thích: Mai là thứ ngọc đỏ quý, không phải cây mai)

(Hai bảy kỷ là 2700 năm).

Bình luận ( 0 )
Thơ về Họ Khúc 23/02 2018 03:52, xem:796
Bài 1: Tam tiên cơ Tự chủ Vạn cổ Khúc linh từ Cúc...
.