HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Cúng tổ họ

Khúc Văn Trường đăng lúc 24/02/2017 07:27. xem:1100
Ngày 28 tháng giêng tại nhà thờ họ Khúc thôn Từ Lâm, Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng,các thành viên Họ Khúc thành tâm sửa soạn lễ cúng tổ họ thể hiện lòng thành kính với các thế hệ đã sinh thành, gây dựng cho thế hệ con cháu. Đây cũng là dịp để các thành viên thế hệ ngày nay có dịp đoàn tụ, răn dạy, chia sẻ của các bậc đi trước đối với con cháu nhằm duy trì, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dòng họ.
Bình luận ( 0 )
Cúng tổ họ 24/02 2017 07:27, xem:1100
Ngày 28 tháng giêng tại nhà thờ họ Khúc thôn Từ Lâm, Đồng Minh, Vĩnh Bảo,...
.