HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
Võ Tá Bình đăng lúc 07/08/2022 13:09. Võ Tá Bình đã sửa (Nội dung) lúc 13/08/2022 03:34. xem:470

Bảng vàng công đức

THẾ HỆ TRẺ ỦNG HỘ RẰM THÁNG 7/2022

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh Công đức bằng tiền (Đã đóng / Đăng ký) Ghi chú
- 0 0 / 2,400,000
0 0 / 1,000,000
1 0 0 / 500,000
2 0 0 / 300,000
3 0 0 / 200,000
0 0 / 500,000
4 0 0 / 500,000
0 0 / 300,000
5 0 0 / 200,000
6 0 0 / 100,000
0 0 / 600,000
7 0 0 / 200,000
8 0 0 / 200,000
9 0 0 / 200,000
- 0 0 / 200,000
0 0 / 200,000
10 0 0 / 200,000
- 0 0 / 300,000
0 0 / 300,000
11 0 0 / 300,000
- 0 0 / 9,000,000
0 0 / 500,000
12 0 0 / 500,000
0 0 / 1,600,000
13 0 0 / 1,000,000
14 0 0 / 300,000
15 0 0 / 300,000
0 0 / 200,000
16 0 0 / 200,000
0 0 / 300,000
17 0 0 / 300,000
0 0 / 500,000
18 0 0 / 300,000
19 0 0 / 200,000
0 0 / 500,000
20 0 0 / 500,000
0 0 / 1,000,000
21 0 0 / 1,000,000
0 0 / 1,000,000
22 0 0 / 500,000
23 0 0 / 500,000
0 0 / 300,000
24 0 0 / 300,000
0 0 / 200,000
25 0 0 / 200,000
0 0 / 700,000
26 0 0 / 500,000
27 0 0 / 200,000
0 0 / 1,000,000
28 0 0 / 500,000
29 0 0 / 300,000
30 0 0 / 200,000
0 0 / 200,000
31 0 0 / 200,000
0 0 / 800,000
32 0 0 / 500,000
33 0 0 / 300,000
0 0 / 200,000
34 0 0 / 200,000
0 0 / 11,900,000
0 / 11,900,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH những tình cảm và sự đóng góp quý báu!

THẾ HỆ TRẺ ỦNG HỘ RẰM THÁNG 7.xlsx
Bình luận ( 0 )
THẾ HỆ TRẺ ỦNG HỘ RẰM THÁNG 7 .xlsx...
DANH SÁCH CON CHÁU ỦNG HỘ .xlsx Võ Tá C...
NHẮC GIỖ 13/05 2022 07:50, xem:504
...
cd 08/06 2023 01:01, xem:122 , [bản nháp]
CON CHÁU CÔNG ĐỨC NĂM 2020 08/08 2022 02:52, xem:521
.