HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh đại diện thành viên Võ Tứ

Võ Tứ

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: be414464-bbccf8e3b-2
Đời thứ: 5, mã vị trí: 03141 , Chi 031 - Tổ chi Võ Tá Bằng
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Võ Thang và mẹ Nguyễn Thị Duyên
Vợ : Phan Thị
Con: Võ Sạ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 7 Xem
Con gái nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 2 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Tạo mới lúc 18/03/2019 13:51 bởi Võ Tá Bình
* Dòng họ HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH *
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.