HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

NHẮC GIỖ

Võ Tá Bình đăng lúc 13/05/2022 07:50. Võ Tá Bình đã sửa (Ảnh đại diện, Nội dung) lúc 13/05/2022 08:04. xem:504

Danh sách ngày giỗ muốn nhắc

Võ Tá Dực (đời 5 vị trí 03532)
Ngày qua đời: 26/09/? lịch âm
Võ Hồng (đời 6 vị trí 035322)
Ngày qua đời: 04/11/? lịch âm
Phan Thị Tự (đời 5 vị trí 03532+1)
Ngày qua đời: 22/04/? lịch âm
Võ Tuân (Tuần) (đời 7 vị trí 0353227)
Ngày qua đời: 08/08/? lịch âm
Đậu Thị Nự (đời 7 vị trí 0353227+1)
Ngày qua đời: 13/03/? lịch âm
Võ Tá Trăn (đời 8 vị trí 03532271)
Ngày qua đời: 23/03/? lịch âm
Phan Thị Hiền (đời 8 vị trí 03532271+2)
Ngày qua đời: 09/02/? lịch âm
Võ Tá Khoản (Dinh) (đời 9 vị trí 035322713)
Ngày qua đời: 21/03/2013 lịch âm, 2013
Trần Thị Thịnh (đời 9 vị trí 035322713+1)
Ngày qua đời: 23/03/? lịch âm
Lê Thị Bưởi (đời 9 vị trí 035322713+2)
Ngày qua đời: 27/01/2015 lịch âm
Lê Thị Sàn (đời 8 vị trí 03532271+1)
Ngày qua đời: 27/05/? lịch âm

Những người dùng sẽ nhận được lời nhắc

Hệ thống sẽ nhắc như sau:
- Ngày giỗ được nhắc 2 lần: lần 1 trước 7 ngày và lần 2 trước 1 ngày.
- Hình thức nhắc là gửi email và nhắn tin tại website này. Email có khả năng nhận được vào buổi sáng.

Bình luận ( 0 )
cd 08/06 2023 01:01, xem:122 , [bản nháp]
CON CHÁU CÔNG ĐỨC NĂM 2020 08/08 2022 02:52, xem:521
.