HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
Võ Tá Bình đăng lúc 08/08/2022 02:52. Võ Tá Bình đã sửa (Nội dung) lúc 08/08/2022 07:41. xem:699

Bảng vàng công đức

CON CHÁU CÔNG ĐỨC NĂM 2020

TT Họ Tên Công đức bằng tiền (Đã đóng / Đăng ký) Ghi chú
- 0 / 1,000,000
0 / 1,000,000
1 0 / 100,000
2 0 / 500,000
3 0 / 200,000
4 0 / 200,000
- 0 / 200,000
0 / 200,000
5 0 / 200,000
- 0 / 10,400,000
0 / 800,000
6 0 / 300,000
7 0 / 500,000
0 / 3,000,000
8 0 / 1,000,000
9 0 / 1,000,000
10 0 / 1,000,000
0 / 700,000
11 0 / 200,000
12 0 / 500,000
0 / 200,000
13 0 / 200,000
0 / 200,000
14 0 / 100,000
15 0 / 100,000
0 / 500,000
16 0 / 500,000
0 / 1,900,000
17 0 / 400,000
18 0 / 500,000
19 0 / 500,000
20 0 / 500,000
0 / 800,000
21 0 / 200,000
22 0 / 200,000
23 0 / 100,000
24 0 / 300,000
0 / 200,000
25 0 / 200,000
0 / 300,000
26 0 / 300,000
0 / 600,000
27 0 / 200,000
28 0 / 200,000
29 0 / 200,000
0 / 500,000
30 0 / 300,000
31 0 / 200,000
0 / 500,000
32 0 / 300,000
33 0 / 200,000
0 / 200,000
34 0 / 200,000
- 0 / 1,600,000
35 0 / 200,000
36 0 / 200,000
37 0 / 200,000
0 / 200,000
38 0 / 200,000
0 / 400,000
39 0 / 200,000
40 0 / 200,000
0 / 400,000
41 0 / 200,000
42 0 / 200,000
0 / 13,200,000
0 / 13,200,000
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH những tình cảm và sự đóng góp quý báu!

TỔNG HỢP CON CHÁU ỦNG HỘ NĂM 2020 VÀ 2022.xlsx
Bình luận ( 0 )
cd 08/06 2023 01:01, xem:241 , [bản nháp]
Bản nháp - nội dung đang được cập nhật...
CON CHÁU CÔNG ĐỨC NĂM 2020 08/08 2022 02:52, xem:699
TỔNG HỢP CON CHÁU ỦNG HỘ N ĂM 2020 VÀ 2022 .xlsx...
.