HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh >= video >= xếp

HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH

▪ Đ/c: Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam; lên web ngày 12/03/2019
Email: luuvotaqstm@gmail.com ĐT: 0976268236
Ban thường trực Hội đồng họ tộc:
Tộc trưởng: VÕ TÁ LƯU
Các vị cao niên: Võ Tá Đích, Võ Tá Kỳ, Võ Tá Cát, Võ Tá Châu, Võ Tá Trình, Võ Tá Hùng
▪ Nội dung công khai: bấm xem
▪ Thông tin gói ▼▲

Hoạt động

.