HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Một số hình ảnh lăng mộ

Cao Văn Thăng đăng lúc 13/05/2018 02:56. Cao Văn Thăng đã sửa (Nội dung) lúc 10/04/2020 02:33. xem:612
Lễ cắt băng khánh thành Lăng mộ năm 2005

Ông Trưởng Họ (Cao Đăng Kỳ) cùng ông Cao Đăng Mạnh
cắt băng khánh thành khu lăng mộ Tổ năm 2005Lăng Bia xây dựng 2005

Lăng Bia mặt trước Hình chụp 5- 2018


Lăng Bia mặt sau chụp 5-2018


Bia mặt trước chụp 5-2018


 Bia mặt sau chụp 5-2018


Mộ Tổ gồm 3 cụ (từ phải qua trái - Đông sang Tây): 
Cao Đằn Bảng- Cao Đăng Đệ- Cao Đăng ĐàiMộ ông Khởi Tổ Cao Đăng Bảng
Mộ ông Cao Đăng Đệ Chi Trưởng Chi NhấtMộ ông Cao Đăng Đài chi trưởng Chi HaiKhu mộ các ông bà Chi hai họ Cao Đăng sau núi Voi

Bình luận ( 0 )
Một số hình ảnh lăng mộ 13/05 2018 02:56, xem:612
Lễ cắt băng khánh thành Lăng mộ năm 2005 ...
Một số hình ảnh nhà thờ 10/05 2018 10:52, xem:1214
.