HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh >= video >= xếp
CUNG TIẾN NHÀ THỜ DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ CUNG TIẾN XÂY...
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30/05 2018 02:29, xem:564
Một số hình ảnh lăng mộ 13/05 2018 02:56, xem:612
Một số hình ảnh nhà thờ 10/05 2018 10:52, xem:1214
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG 18/04 2018 16:15, xem:1880

CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG

▪ Đ/c: Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa, Việt Nam; lên web ngày 14/04/2018
▪ Bắt đầu từ đời thứ: 0
▪ Gia phả này được khởi tạo theo yêu cầu của người dùng Cao Văn Thăng
▪ Nội dung công khai: bấm xem

Hoạt động

Ngày 14/7/kỷ hợi 2019, Họ Cao Đăng đã tổ chức khánh thành nhà thờ họ, ...
CUNG TIẾN NHÀ THỜ DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ CUNG TIẾN XÂY...
Một số hình ảnh lăng mộ 13/05 2018 02:56, xem:612
Lễ cắt băng khánh thành Lăng mộ năm 2005 ...
Một số hình ảnh nhà thờ 10/05 2018 10:52, xem:1214
.